HEMIJA I PETROHEMIJA

Hemija i petrohemija

Hemijski park Dormagen

2007-2012 – Izgradnja novih proizvodnih pogona, održavanje, remonti (CR-Betrieb, Steam-Cracker).

Hemija i Petrohemija

Hemijski park Krefeld-Uerdingen

2006-2012 – Izgradnja novih proizvodnih pogona (Menthol Anlage, Formalin Anlage), održavanje, remonti (Fenol-Anlage).

Hemija i Petrohemija

BASF SE Ludwigshafen

1994-2011 Izgradnja novih proizvodnih pogona (Mesy-projekt, ), održavanje, remonti (Steamcracker, Metanolanlage, Etilenanlage, Ammoniakanlage, Synthesegasleitungen).

Hemija i Petrohemija

BP Gelsenkirchen-Scholven

2007 – Projekat GOFER (Gelsenkirchen Olefin Furnaces Environmental Revamp) Izrada i montaža 7 novih „cracking-peći“ pojedinačne mase 2600 t i visine 70 m.

Hemija i Petrohemija

BP Gelsenkirchen-Horst

2012 april-maj – Remont peći „Coker BA-101“ Zamjena „Strahlungszonecoils“ od cijevi 114,3 x 6,35 mm materijala 1.4550. Zavarivanje nikl legiranom žicom "Nicro 82".

Hemija i Petrohemija

DOW Olefinverbund GmbH Werk Böhlen

2012, 2010, 2007, 2004: Remontni radovi na postrojenjima: Ethylenspaltanlage, Anilin, HCR, Aromaten, EBSM, Butex. Izmjena opreme, čišćenje filtera i izmjenjivača toplote, zamjena cijevi i cijevnih armatura.

Hemija i Petrohemija

DOW Olefinverbund GmbH Werk Schkopau

2012: Remontni radovi na postrojenjima: Kiln, Styron. Izmjena opreme, čišćenje filtera i izmjenjivača toplote, zamjena cijevi i cijevnih armatura.

Hemija i Petrohemija

BASF Schwarzheide

2009: Izgradnja novog postrojenja, projekt BAS 500-Montaža aparata, opreme, čelične konstrukcije, cijevne armature i spojnih cjevovoda. 2011: Remont PBT-postrojenja.

Hemija i Petrohemija

SKW Piesteritz

2011: Spajanje novih rezervoara tečnog umjetnog gnojiva, postavljanje komponenti, mjerne i regulacione opreme 2010: Remont amonijak i karbamid-postrojenja.

Hemija i Petrohemija

Leuna-Harze

2011: 2010-2011: Izgradnja kompletnog Epichlorhydrin-postrojenja- Montaža aparata, opreme, čelične konstrukcije, cijevne armature i spojnih cjevovoda.

Hemija i Petrohemija

Lanxsess Bitterfeld

2010-2011: Izgradnja novog postrojenja za membransku filtraciju vode sa laboratorijama- Montaža aparata, opreme, čelične konstrukcije, cijevne armature i spojnih cjevovoda.

Hemija i Petrohemija

Chemie- und Industriepark Zeitz

2008: Izgradnja fabrike škroba (Stärkefabrik) Projekat Hylube II - Montaža aparata, opreme, čelične konstruk cije, cijevne armature i spojnih cjevovoda.

Hemija i Petrohemija

Hemijski park Bitterfeld

2008: Montaža postrojenja za proizvodnju solarnog silicijuma - Montaža aparata, opreme, čelične konstrukcije, cijevne armature i spojnih cjevovoda.

Hemija i Petrohemija

TOTAL Raffinerie am Chemiestandort Leuna

2011: veliki remont devet postrojenja rafinerije –izmjena katalizatora- . Izmjena opreme, čišćenje filtera i izmjenjivača toplote, zamjena cijevi i cijevnih armatura, zavarivanje plemenitih čelika i nikla.

Hemija i Petrohemija

MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG Karlsruhe

2010: Velika TÜV inspekcija procesnih postrojenja rafinerije u „Werkteil 1“. Zamjena glave kolone za destilaciju sirove nafte, otvaranje komponenti i priprema za inspekciju, zamjena, čišćenje, popravka, ponovna montaža.

Hemija i Petrohemija

LyondellBasell Wesseling

2006; 2012: Velika TÜV inspekcija „Steamcracker“ postrojenja „OM6“ - Izmjena opreme, čišćenje filtera i izmjenjivača toplote, zamjena cijevi i cijevnih armatura, montaža i demontaža zasuna (Steckscheibe).

Hemija i Petrohemija

WACKER Chemie AG Nünchritz

2010-2011: Projekt Poly 9: Montaža postrojenja za proizvodnju polikristalnog čistog silicija (Produktion von polykristallinem Reinstsilicium): Montaža aparata, komponenti, mjernih uređaja i spojnih cjevovoda.

Hemija i Petrohemija

Schmid Silicon Technology GmbH Schwarze Pumpe

2010-2011: Montaža postrojenja za proizvodnju solarnog polisilicija - Montaža aparata, komponenti, mjernih uređaja i spojnih cjevovoda.

Hemija i Petrohemija

Sasol-Huntsman Moers

2010: Montaža postrojenja za proizvodnju Maleinhidrida (Maleinsäureanhydrid-MSA), Projekt: „MSA 2nd train“ - Montaža aparata, komponenti, mjernih uređaja i spojnih cjevovoda.

Hemija i Petrohemija

Şişecam Soda Lukavac d.o.o.

2010: izvođenje radova na montaži kalcinatora i cjevovoda - novo postrojenje za kalcinaciju.

Hemija i Petrohemija

Natron Hayat Maglaj

2012: Sistem za iskorištenje toplote sa otpadne vode-toplotu u izmjenjivaču preuzima hladna voda koja ulazi u kotao.

Hemija i Petrohemija

BASF Ludwigshafen

2013: Izgradnja postrojenja za proizvodnju fungicida-Xemium.