KVALITET I SIGURNOST

Kvalitet je naš cilj i naša strategija za budućnost!

KVALITET

Kvalitet, sigurnost na radu i zaštita okoline su osnove naše poduzetničke filozofije. Naši kupci i mi sami postavljamo u ovom području najviše zahtjeve.

SIGURNOST NA RADU

U našoj službi zaštite na radu koordiniramo naše aktivitete vezane za sprječavanje nesreća, obuke iz zaštite na radu, stručne obuke, školovanja iz oblasti zaštite na radu, ljekarske preglede radnika u kantonalnom zavodu za medicinu rada Zenica, analize nesreća i incidenata, kao i izbor zaštitine odjeće i opreme.

Kontinuirani obilasci radnih mjesta i gradilišta, kao i stalna kontrola alata i uređaja od strane stručnog osoblja osiguravaju siguran i nesmetan tok radova na gradilištima. Da bi osigurali visoke zahtjeve za sigurnost na radu i zaštitu okoline naš sistem upravljanja je napravljen u skladu sa OHSAS 18001:2007.

  1.  

   Certifikati

   ISO 3834-2

   Certifikat prema
   ISO 3834-2:2005
   Dokaz o ispunjenju sveobuhvatnih
   zahtjeva kvaliteta u zavarivanju
   opreme pod pritiskom, čeličnih
   konstrukcijai objekata

   Certifikat »

   ISO 9001

   Certifikat prema
   ISO 9001:2015
   Dokaz o uvođenju i primjeni sistema
   upravljanja kvalitetom u procesu izrade i montaže metalnih konstrukcija, montaži
   mašina i postrojenja i održavanju postrojenja

   Certifikat »

   OHSAS 18001

   Certifikat prema OHSAS 18001:2007
   Dokaz o uvođenju i primjeni sistema upravljanja za sigurnost na radu, zaštitu zdravlja i okoline u procesu izrade i montaže metalnih konstrukcija, montaži mašina i postrojenja i održavanju postrojenja

   Certifikat »

   EN 1090-2: 2008-07,
   DIN 18800-7: 2008-11

   Montaža zavarenih čeličnih
   konstrukcija u području odobrenja
   prema EN 1090-2: 2008-07 klasa EXC3
   i DIN 18800-7: 2008-11 klasa D

   Certifikat »

   Prilog certifikata »

   EN 1090-1: 2009

   Izrada zavarenih nosivih čeličnih konstrukcija klase EXC3

   Certifikat »

   DGRL 2014/68/EU,
   AD 2000 HP0, EN 13445

   Certifikat o ispunjenju zahtjeva prema
   AD 2000 HP0, EN 13445 i ISO 3834-2 za proizvodnju i montažu opreme pod pritiskom prema DGRL 2014/68/EU sa potvrdom o sljedećim bitnim pretpostavkama: oprema za izradu i kontrolu, osiguranje kvaliteta, kao i stručno nadzorno i kontrolno osoblje

   Certifikat »

   Ovlaštenja, izdata od Federalnog ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje djelatnosti građenja/ izvođenja radova iz oblati: građenja mašinskih metalnih konstrukcija, plinske instalacije i rezervoara - tlačna oprema i uvođenje mašinskih (KGH) instalacija

   Ovlaštenje - mašinske metalne kontrukcije »

   Ovlaštenje - plinske instalacije i rezervoari »

   Ovlaštenje - izvođenje KGH instalacija »

   Kontaktirajte nas

   Kvalitet

   Obezbjeđenje obimnih zahtjeva za kvalitetom obezbjeđuje se sistemom upravljanja prema ISO 9001:2008

   Kontakt: quality@fuelboss.com.ba

   Sigurnost na radu

   Ulagati u zaštitu zdravlja i sigurnosti a ne u liječenje, naš je moto!

   Kontakt: safety@fuelboss.com.ba