PROIZVODNJA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA, APARATA I CIJEVNIH SKLOPOVA

Proizvodnja čeličnih konstrukcija, aparata i cijevnih sklopova

Izrada i montaža krečne peći

2011: Sisecam soda Lukavac – izrada i montaža krečne peći br. 6
2010: Sisecam soda Lukavac – izrada i montaža krečne peći br. 1 ...

Proizvodnja čeličnih konstrukcija, aparata i cijevnih sklopova

Izrada protustrujnog izmjenjivača toplote za TE Kakanj

Niskotlačni zagrijač: Masa zagrijača: 5800 kg. Ispitni hidraulični pritisak: komora sa cijevima: 42 bar plašt sa dancetom: 9 bar. Projektna temperatura: komora sa cijevima: 123 °C plašt sa dancetom: 200 °C

Proizvodnja čeličnih konstrukcija, aparata i cijevnih sklopova

Natron Maglaj

2006-2007: Izrada i montaža čelične konstrukcije hale sjekaone ukupne mase 160 tona za "Natron Hayat" Maglaj.

Proizvodnja čeličnih konstrukcija, aparata i cijevnih sklopova

Natron Hayat Maglaj

Izrada i montaža rezervoara: „Dekanter bijelog luga“ za smještaj nusprodukta celuloze. Prečnik rezervoara 14 m, visina 8,5 m. Kompletan rezervoar je torketiran (obložen betonom) sa unutrašnje strane.

Izrada i montaža rezervoara: „Bijelog luga“. Prečnik rezervoara 6 m, visina 8 m.

Proizvodnja čeličnih konstrukcija, aparata i cijevnih sklopova

„VITALES“d.o.o. Nova Bila

2007: Izgradnja pogona za proizvodnju goriva od biomase. Izrada i montaža ca. 190 t čelične konstrukcije, te montaža i priključenje razne opreme (transporteri, sita, dozatori, silos, mješalica i sl.)