TERMOELEKTRANE

Termoelektrana

TE Weisweiler

Remont bloka G: međupregrijač pare (HZÜ), niskotlačna skretna stanica (NDU)
2012, april-septembar // 2011, septembar-novembar...

Termoelektrana

CCPP (Combined Cycle Power Plant) / GuD KW Knapsack-Hürth

Montaža BoP sistema (Balance of Plant)-komponente, spojni cjevovodi, opružni nosači, čelična konstrukcija, kompenzatori. 2006 - 2007...

Termoelektrana

TE Niederaußem

2006 maj - juli – Rekonstrukcija HD-sistema...

Termoelektrana

GuD TE BASF Ludwigshafen

2004 – Montaža aparata, armatura, čelične konstrukcije i cjevovoda DN 25-DN 1000...

Termoelektrana

TE Tuzla

2003 – 2009 // Remont mlinskog postrojenja, odšljakivača, dodavača uglja i kanala na Bloku 3, Bloku 4, Zamjena opreme i sanacija spremnika u sistemu daljinskog grijanja grada u TE Tuzla...

Termoelektrana

TE Kakanj

2009 //Rekonstrukcija cjevovoda startne pare za potrebe bloka 7, 2005 – Radovi na cijevnom sistemu bloka 7–230 MW, 2006 – Remont cijevnog sistema kotla bloka...